Cins Logo
بازگشت
فراخوان مقاله برای انتشار کتاب مدرسه و نظام آموزشی در ایران و فرانسه

فراخوان مقاله برای انتشار کتاب مدرسه و نظام آموزشی در ایران و فرانسه

طی یکسال گذشته، تعدادی از فرهنگیان، اعم از دبیران و مدیران آموزشی، فرصت یافتند تا در قالب یک سفر فرهنگی ـ آموزشی از نزدیک با نظام و فضای آموزشی کشور فرانسه آشنا شوند. مؤسسه فرهنگی نگارستان اندیشه و مؤسسه تبادلات فرهنگی ایران و فرانسه (AFPEC) با همکاری وزارت آموزش ملی فرانسه این برنامه را اجرا کرد. بود. به‌منظور ارائه دستاوردهای این سفر و آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با نظام آموزشی فرانسه و بهره‌گیری مناسب از نتایج آن، در نظر است تا مجموعه مقالاتی با محورهای زیر منتشر شود. علاوه بر شرکت‌کنندگان در این سفر، سایر علاقه‌مندان و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را مطابق شرایط زیر برای انتشار ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای انتشار کتاب
مدرسه و نظام آموزشی در ایران و فرانسه؛ مشابهت‌ها و تفاوت‌ها
 
طی یکسال گذشته، تعدادی از فرهنگیان، اعم از دبیران و مدیران آموزشی، فرصت یافتند تا در قالب یک سفر فرهنگی ـ آموزشی از نزدیک با نظام و فضای آموزشی کشور فرانسه آشنا شوند. مؤسسه فرهنگی نگارستان اندیشه و مؤسسه تبادلات فرهنگی ایران و فرانسه (AFPEC) با همکاری وزارت آموزش ملی فرانسه این برنامه را اجرا کرد. بود. به‌منظور ارائه دستاوردهای این سفر و آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با نظام آموزشی فرانسه و بهره‌گیری مناسب از نتایج آن، در نظر است تا مجموعه مقالاتی با محورهای زیر منتشر شود. علاوه بر شرکت‌کنندگان در این سفر، سایر علاقه‌مندان و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را مطابق شرایط زیر برای انتشار ارسال نمایند.
 
محورهای پیشنهادی:
اصلاحات ساختاری و موانع بنیادی در آن (رویکردهای سنتی، سطح دانش و آگاهی، خانواده و...)
تحول در نظام ارزشیبابی تحصیلی و جایگزینی رویکردهای کیفی بجای شیوه‌های کمی
نسبت توانایی‌های آموزشی و مهارتی در سیاست‌های کلان آموزشی
مهارت‌های تخصصی و آموزشی و سیستم ارزیابی عملکرد معلمان
رویکردهای نخبه‌سازی و نخبه‌گرایی در دو سیستم آموزشی ایران و فرانسه (مدارس خاص و حمایت‌های ویژه)
شیوه‌ها و ابزارهای یادگیری (وسایل کمک آموزشی، آموزش‌های خارج از مدرسه و...)
سهم و جایگاه خانواده در فرایند آموزشی
تحول سیاست‌های تشویق و تنبیه در اصلاحات آموزشی یک دهه‌ی اخیر
تفاوت دوره‌های آموزشی از پیش‌دبستانی تا دیپلم در دو سیستم آموزشی
توجه به آموزش زبان به عنوان پلی میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و کامیابی‌های عملی
استقلال یا وابستگی مدرسه از ادارات آموزشی در ایران و فرانسه و تأثیر آن بر فعالیت‌های مدرسه
چالش‌های بودجه و مسایل مالی در اداره سیستم آموزشی عمومی
سهم آموزه‌‌های ملی (تاریخ و فرهنگ) در دو نظام آموزشی
آموزش شهروندی و ارزش‌های فرهنگی (منبعث از قانون اساسی و مذهب)
ایدئولوژی و آموزش در دو سیستم ایران و فرانسه
معماری مدارس جدید و نسبت آن با فرهنگ و معماری بومی در ایران و فرانسه
و سایر محورها و موضوعات مرتبط
 
شرایط ارسال مقالات:
مقالات در فرمت word2003 یا word2007 و حداکثر در 5000 کلمه همراه با چکیده، کلیدواژه و نتیجه‌گیری ارسال شود.
منابع در انتهای هر مقاله و یادداشت‌ها و ارجاعات به صورت پاورقی تنظیم شود.
مقالات باید حداکثر تا 30 شهریورماه به مؤسسه ارسال شود
تمام مقالات صرفا از طریق نشانی ایمیل: info@rics.ir  دریافت می‌شود
علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 66176123 و 66435423 تماس بگیرند.
مؤسسه نگارستان اندیشه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و ارسال مقاله، الزامی برای انتشار آن ایجاد نمی‌کند.
برای صاحبان مقاله سه نسخه از کتاب انتشار یافته به رایگان ارسال می‌شود.