Cins Logo
بازگشت
برنامه سخنرانی های همایش بین‌المللی ایران در گذار

برنامه سخنرانی های همایش بین‌المللی ایران در گذار

همایش بین‌المللی ایران در گذار با هدف بررسی تحولات ایران از آستانه مشروطیت تا پایان قاجاریه با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران و مؤسسه نگارستان اندیشه برگزار می‌شود. این همایش روزهای 26 و 27 آذرماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکاه تهران برگزار خواهد شد

ایران در راه نو
همایش بین‌المللی ایران در گذار با هدف بررسی تحولات ایران از آستانه مشروطیت تا پایان قاجاریه با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران و مؤسسه نگارستان اندیشه برگزار می‌شود. این همایش روزهای 26 و 27 آذرماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکاه تهران برگزار خواهد شد

برنامه‌ی کنفرانس بین‌المللی
ایران در گذار
بررسی تحولات ایران از آستانه‌ی مشروطیت تا پایان قاجاریه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ـ تالار استاد عباس اقبال آشتیانی
دوشنبه و سه‌شنبه 26 و 27 آذرماه 1397
 
برگزارکنندگان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
انجمن ایران‌شناسی فرانسهIFRI
مؤسسه نگارستان اندیشه cins
موسسه فرانسوی مطالعات آناتولی IFEA
 
با همراهی:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اداره کل فرهنگی و اجتماعیِ معاونت فرهنگی دانشگاه تهران
کانون مطالعات بین‌رشته‌ای فرهنگی
 
کمیته‌ی علمی:
حسن حضرتی (گروه تاریخ دانشگاه تهران)
داریوش رحمانیان (گروه تاریخ دانشگاه تهران)
گودرز رشتیانی (گروه تاریخ دانشگاه تهران)
جورجو روتا (انستیتو ایران‌شناسیِ آکادمی علوم اتریش)
حسن زندیه (گروه تاریخ دانشگاه تهران)
آلیسا شابلوفسکایا (دانشگاه سوربن نوول ـ پاریس3)
علی شهیدی (گروه ایران‌شناسی دانشگاه تهران)
علی کالیراد (گروه تاریخ دانشگاه تهران)
علیرضا ملایی توانی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
قباد منصوربخت (گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی)
دنی هرمان (رئیس انجمن ایران‌شناسی فرانسه)

کمیته‌ی برگزاری:
دنی هرمان (رئیس انجمن ایران‌شناسی فرانسه)
علی شهیدی (دبیر شورای ایران‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)
صادق حیدری‌نیا (مدیر مؤسسه فرهنگی نگارستان اندیشه)
آلیسا شابلوفسکایا (دانشگاه سوربن نوول ـ پاریس3)
 
روز نخست / دوشنبه 26 آذر
نشست افتتاحیه / ساعت 9 تا 10:30 صبح
غلامحسین کریمی دوستان
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حسن حضرتی
معاون دانشکده ادبیات و رئیس کمیته ایران‌شناسی دانشکده
دنی هرمان
رئیس انجمن ایرانشناسی فرانسه
ژان کریستف بونته
رایزن همکاری‌های علمی سفارت فرانسه در تهران
علی شهیدی
دبیر همایش/ گزارش اجرایی برنامه
داریوش رحمانیان
گذار به دنیای نو
 
نشست اول: اندیشه و سیاست
ساعت 10:30 تا 12:30 صبح
مدیر نشست: حسن حضرتی
سیدمحمود سادات‌بیدگلی /عضو هیئت علمی پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی
آزادی و قانون در آثار عبدالرسول مدنی کاشانی
دنی هرمان / رئیس انجمن ایران‌شناسی فرانسه
مشروعیت دینی و اثبات تاریخی مشورت و مجلس به روایت ثقه ‌الاسلام تبریزی
آلیسا شابلووسکایا / دانشگاه سوربن نوول ـ پاریس 3
مدرس شکست خورد اما مدرسیسم پیروز شد: نخستین دیدگاه‌های سوسیالیستی در نزد عالمان مسلمان قاجار (1324-1333 ق)
علیرضا ملائی توانی / عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تشکیل مجلس عالی: سازوکار تصمیم­گیری دربارۀ مسائل مهم کشور در دورۀ فترت مجلس (1285- 1299)
 
نشست دوم: مفاهیم اجتماعی
ساعت 14:00 تا 17:30 صبح
مدیر نشست: علیرضا ملائی توانی
سرحان افاجان / استاد دانشگاه مدنیت ترکیه
از امید تا ناامیدی: دگرگونی دیدگاه توده‌ی مردم درباره مشروطیت در ایران
سهیلا ترابی فارسانی / عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ نجف‌آباد
تاجر ایرانی درگذار از سنت به مدرن ازدوره پیشامشروطه تاپایان قاجار
سمیه توحیدلو/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تبارشناسی مفهوم عدالت در ایران از طریق تغییرات سوژه انسانی در دوران مشروطه
حسن حضرتی / عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
انجمن سعادت استانبول؛ تلاشی در مسیر سنت و یا تجدد؟
محمد بیطرفان / دکترای تاریخ ایران
مناقشه برسر تعریف مفهوم آزادی در میان تضاد گفتمانی سنت و مدرنیته؛ مطالعه موردی: تحلیل روزنامه اقیانوس
 
روز دوم / سه‌شنبه 27 آذر
نشست سوم: نگاه به ایران از بیرون
ساعت 9:00 تا 12:00 صبح
مدیر نشست: دنی هرمان
 
شارل گارنیه / دانشگاه سوربن ـ پاریس 4
اطلاعات فرانسوی از جنبش مشروطه در تبریز پس از بسته شدن مجلس اول (ژوئیه 1908)
علی کالیراد/ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
همدلی سیاسی و مرزبندی هویتی: رویکرد نخبگان مسلمان قفقاز به ایران 1908-1918
لانا راوندی ـ فدائی / عضو آکادمی علوم روسیه
مدرنیزاسیون نظامی ایران در عصر قاجار: نگاهی به خاطرات ژنرال ولادیمیر کوزوفسکی
گودرز رشتیانی / عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
از ارومیه تا استانبول و تفلیس: زندگی، زمانه و کارنامه نویسندگی مجدالسلطنه افشار
جواد مرشدلو/ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سهم فرنگیان در گذار ایران به تجدد: گوستاو دمُرنی و اقدامات وی در ایران
 
نشست چهارم: فرهنگ و هنر
ساعت 14:00 تا 17:00 صبح
مدیر نشست: دنی هرمان
توران طولابی/ عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان
گفتگوی فرهنگی دو همسایه مسلمان در عصر تجددگرایی و نوسازی: نگاهی به جایگاه نمایشنامه و‌ تئآتر نوگرای عثمانی در ایران
بیانکا دافوس / دانشگاه ماربورگ آلمان
مدرنیته و مطبوعات ایران در پایان عصر قاجار: شیوه نوین نوشتن و تفکر در روزنامه شفق سرخ
فروغ پارسا / عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کاربست انگاره‌های قرآنی در نوسازی فرهنگی و تحول اندیشه دینیِ عصر مشروطه
علی شهیدی / عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
اثر ترجمه روزنامه‌های هندی در ایران قاجار؛ مطالعه موردی: ترجمه‌های سیدحسین شیرازی (مترجم هندی)
 
میزگرد پایانی / ساعت 17:00 تا 18:00
مشروطه: کامیابی یا ناکامی
داریوش رحمانیان، دنی هرمان، ناصر تکمیل همایون، منصوره اتحادیه