Cins Logo
Shamse Right Shamse Left
افتتاحیه ششمین جشنواره مردمی ـ دانشجویی تئاتر ثمر سه شنبه مورخ 21 شهریور 1396 در پردیس نمایش شهرزاد
کنفرانس بین المللی در جستجوی خانه دوم به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد ورود مهاجران لهستانی در جنگ جهانی دوم به ایران
فراخوان مقاله برای بزرگداشت استاد فقید جابر عناصری؛ این برنامه در دی ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد
فراخوان مقاله برای کتاب آموزش و مدرسه در ایران و فرانسه