Cins Logo
Shamse Right Shamse Left
آغاز ترم زمستانی آموزش زبان فرانسه در دو سطح مبتدی و پیشرفته از 23 بهمن ماه جاری
آغاز برگزاری دوره های آموزشی زبان فارسی با جدیدترین روش و منابع آموزشی: هم زمان در ایران و اروپا
نشستی به مناسبت زاد روز آندری وایدا در دومین سال نبودش با حضور سفیر لهستان در تهران و خسرو سینایی، علیرضا دولتشاهی و محمد مقدم